Кабеловодещи вериги

Кабеловодещите вериги осигуряват снабдяването с енергия, данни и сигнали, и са непрекъснато в движение. Подходящи са за универсални приложения.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Типове според движението:хоризонтално, вертикално, кръгово
Типове според изпълнението:отворени и затворени
Типове според типа на отваряне:отварящи се от вътрешната или външната страна на радиуса на огъване
Материали: PVC, метални
Вътрешен размери: от 12х12mm до 600х182mm
Радиус на огъване:от 18mm до 1500mm
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg