Редови клеми


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Видове присъединяване на проводниците:винтово, пружинно, с ножова връзка (технология IDC), без инструмент (push-in)
Тип на клемите: нулеви, заземителни и много-редови
Монтаж върху стандартните видове шина: TS35 (DIN-шина), TS32, TS15
Сечение на проводника:от 1,5mm² до 300mm²
Максимален ток: до 520А при 1000V
Опции:различно цветово изпълнение
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg