Алуминиеви профили

Предимства при използването на алуминиеви профили:

- Кратко време за конструиране
- Минимално време за монтаж
- Малка производствена площ
- Чиста работа без специални инструменти
- Пълна гъвкавост за доразвитие и промяна
- Повторно използване на компонентите
- Устойчивост на корозия
- Атрактивен дизайн