Кабели

Захранващи и кабели за контрол, кабели за предаване на данни, оптически кабели. Kабели с приложение в машиностроенето, автомобилната индустрия, за измерване и управление, за електро и инсталационни приложения, системи за автоматична обработка на данни и други. Системи за маркиране.