Cилови

Използват се като захранващ и контролен кабел за фиксирано полагане на закрито, на открито, под земята, в бетон и във вода. Предлагат се във варианти с монолитни или многожилни проводници.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Среда на използване:влажна, мокра или суха, за промишлени условия
На открито - само при наличие на UV защита и при спазване на температурния диапазон.
Минимален радиус на огъване:15xD с монолитни жила, 12xD с многожилни проводници
Температурен диапазон: подвижно: от –5°C до 70°C
стационарно: от –40°C до 80°C
по време на монтаж: от ±5°C до 50°C
Номинално напрежение U₀/U:0.6/1.0kV
Сечение на проводника:от 1,5mm² до 500mm²
Брой на жилата:от 1 до 30
Тестово напрежение:4000V
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg