Гумирани

Кабел с каучокова изолация, предвиден за тежки условия на работа - инструменти и селскостопански машини, при високи механични натоварвания, в индустриални води, в сухи и влажни помещения, и на открито.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Минимален радиус на огъване: подвижно15xD
Температурен диапазон:от –25°С до 60°С
Кодиране на жилата: < 5 жила: в съответствие с VDE 0293-308, >7 черни с бели номера (VDE 0293)
Номинално напрежение U₀/U:300/500V, 450/750V, (при защитено фиксирано полагане 600/1000V)
Сечение на проводника: от 0,5mm² до 185mm²
Брой на жилата:от 2 до 100
Тестово напрежение: 4000V
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg