Tемпературно устойчиви

Кабели с широк температурен диапазон и изключителни механични и физични характеристики. Използват се в Стомано-пробивната, Стъкларската промишленост, в Енергетиката, в производството на двигатели, пещи, осветилно обурудване и апаратура. Безхалогенни и забавящи горенето.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Минимален радиус на огъване:подвижно: 15xD
стационарно: 6xD
Температурен диапазон:от –190°С до 400°С
Сечение на проводника: от 0,25mm² до 240mm²
Брой на жилата: от 1 до 25
Номинално напрежение:300/500V
Тестово напрежение:4000V
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg