Клеми и съединители

Kлеми за електрическо свързване на проводници в табла или кутии за монтаж на шина.
Индустриални куплунзи за бързо и надеждно окабеляване на ел. табла, машини и съоръжения.