Контролери

В зависимост от степента на сложност управляваните процеси се използват централни процесорни модули отличаващи се по производителност, обем памет, наличие или не на вградени входове/изходи и специални функции, количество и вид на комуникационните интерфейси. Разширителни модули и аксесоари.