Инкрементални енкодери и линии

Въртящи се магнитни и оптични инкрементални енкодери, резистивни линейни измервателни датчици, магнитни инкрементални линейни датчици както и необходимите към тях броячи и контролери.