Инкрементални енкодери

Тези енкодери се използват като измервателни сензори за скорост и за ротационно или линейно движение, когато са свързани с механични устройства.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Видове: магнитни, оптични
Импулса за оборот: от 2 до 1024 (магнитни), от 100 до 5000 (оптични)
Изход: A, B, Z или АА‘, BB‘, ZZ‘
Контролен изход: TTL, Totempole, Linedriver, Hign Linedriver
Максимална скорост: 4000RPM
Захранване: 8-24V DC, 5-24V DC, 5V DC
Кабел: 5 или 8 жилен кабел с екранировка
Защита: IP 50
Диаметър на оста: 4, 6, 8, 10mm
Материал на оста: неръждаема стомана
Диаметър на тялото: Ø40, Ø44, Ø50, Ø58
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg