Линейни инкрементални датчици

Тези енкодери се използват като измервателни сензори за линейно движение, когато са свързани с механични устройства.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Видове: магнитни
резолюция: 2,5µm
Изход: A, B, Z или АА‘, BB‘, ZZ‘
Контролен изход: TTL, Totempole, Linedriver, Hign Linedriver
Максимална скорост: 3m/s
Захранване: 5-24V DC, 5V DC
Електрически връзки: 4 или 9-пинов конектор
Защита: IP 65
Материал на тялото: алуминий
Материал на оста: неръждаема стомана
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg