Защитна и комутационна апаратура

Предлагаме Ви защитна и комутационна апаратура - автоматични предпазители, контактори, дефектно-токови защити, моторно и термични защити, релета, пакетни прекъсвачи, бутони, ключове и сигнални лампи.