Дефектно-токови защити

Дефектно-токовата защита (ДТЗ) изпълнява следните фукции: изключване веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човек; управление и разединяване на електрически вериги; защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Характеристика на изключване: B, C, D
Характеристика на изключване при ток на утечка: AC, A, S
Номинален ток: от 0.5A до 63A
Време за изключване:< 40ms
Номинален ток на утечка: от 30mA до 1000mA
Номинално напрежение:230/400V AC
Брой полюси:2/3/4
Честота: 50/60Hz
Работна температура: от –25°C до 55°C
Партньори


Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg