Въздухо-подготовка

Съвременната пневматичната техника изисква високо качество на сгъстеният въздух. Качеството на въздуха се определя от следните параметрите - количество водни пари, съдържание на твърди частици, количество маслени пари и др.Освен качеството на сгъстения въздух е необходимо и регулирането на степента на сгъстеност. Тези параметри се постигат с различни елементи – изсушители, подготвителни групи, магистрални филтри, филтри, филтър-регулатори, регулатори, омаслители и аксесоари.