Струйници

Струйниците са гъвкави елементи, които се състоят от начално звено, струйникови елементи и крайно звено. Използват се да обдухват с въздух или течност дадено изделие или някои процес. Има голяма разновидност от струйници.