Пневматични цилиндри

Посредством пневматични цилиндри за сгъстен въздух пневматичната енергия се преобразува в праволинейно постъпателно-възвратно или въртеливо движение. Преобразуването на пневматичната енергия се извършва с различни типове цилиндри - мини, кръгли, компактни, късоходови, стоп цилиндри, стандартни, тандем цилиндри, цилиндри с направляващи, цилиндри с двоен бутален прът, безпрътови цилиндри, въртящи цилиндри и хващачи.