Вакуум техника

Вакуума се използва в различни отрасли на промишлеността за захващане и пренасяне както на леки, така и на тежки елементи и части участващи в производствения процес.