Eжектори

Ежекторите са елементи, които от компресиран въздух, използвайки принципа на Вентури, създават вакуум. Използват се там, където консумацията на вакум е малка и няма необходимост от вакуум помпи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Различни размери на дюзата:0,5mm; 1mm; 1,5mm; 2mm
Типове изпълнение:за висок вакуум, за голям дебит
Присъединяване:резбово, цангово
Вид на флуида:компресиран въздух
Работно налягане:от 0 bar до 10 bar
Работна температура:от –10°С до 60°С
Партньори
Контакти
Tel: 032/678299
e-mail: info@tomis.bg