Разпределители

Разпределителите са елементи за управление. Те влияят на пътя на един въздушен поток предимно на старта, стопа и посоката на протичане.Различават се по начина на управление – ръчно, механично, електрически,или чрез пневматичен сигнал.