Магнетвентили

Магнетвентилите са предназначени за индустриално приложение за работа с неутрални течности и газове, пара, масла, компресиран въздух и други флуиди. Има голямо разнообразие от магнетвентили спрямо средата на приложение – магнетвентили с директно и пилотно управление, пневматично управляеми вентили, неръждаеми магнетвентили, за високо налягане, за пара, за ръкавни филтри.