Арматура

Широка гама от продукти в областта на индустриалната арматура. Арматурата е с голям спектър на приложение в Хранителновкусовата промишленост, Фармацевтичната промишленост, Биотехнологиите и Химическата промишленост.