Сферични кранове

Намират приложение във всички отрасли на индустрията. Използват се където не е необходима линейна характеристика за управление на потока.