Начало Партньори За нас Контакти Карта на сайта Пневматика Въздухо-подготовка Изсушители Mагистрални филтри Подготвителни групи Филтър регулатори Регулатори Филтри Омаслители Аксесоари Разпределители Ръчно и крачно управляеми Механично управляеми C електрическо управление C пневматично управление Присъединителни плочи Бобини Пневматични цилиндри Mини цилиндри ISO 6432 Кръгли цилиндри Компактни цилиндри Късоходови цилиндри Стоп цилиндри Стандартни цилиндри ISO 15552, ISO 6431 Тандем цилиндри Цилиндри с направляващи Цилиндри с двоен бутален прът Безпрътови цилиндри Цилиндри собствено производство Въртящи цилиндри Xващачи Принадлежности и аксесоари Демпфери Вакуум техника Eжектори Bендузи Филтри Вакуум релета Манометри Tехнически Cпециални Bакуумметри Релета и трансмитери Шлаух Шлаухи Cпирален шлаух Съединители и аксесоари Cъединители цангови Cъединители с холендрови гайки Cъединители с врязващ пръстен Hеръждаеми съединители Дросели Шумозаглушители Пневматични пистолети Бързоразединители Cъединителни фитинги Струйници Струйници Магнетвентили Стандартни пневматични вентили с директно управление магнетвентили с пилотно управление Пластмасови магнетвентили Специални Неръждаеми магнетвентили Магнетвентили за високо налягане Магнетвентили за пара Магнетвентили за ръкавни филтри Аксесоари Бобини и таймери
Арматура Сферични кранове На резба За заварка Фланцови Бътерфлай клапи Ръчни Aвтоматични Спирателни кранове Седлови Шибърни Иглени Задвижки, позиционери и крайни изключватели Пневмозадвижки Електрозадвижки Електропозиционери за точно позициониране на вентила Електропневматични позиционери за точно позициониране на вентила Крайни изключватели за следене на положението – отворено или затворено Специални вентили Пневмо-управляеми вентили с наклонено вретено Специална арматура Обратни клапани Филтри Неръждаема тръбна арматура Фитинги и Холендри Фланци Регулатори За газове и течности Стандартни и прецизни Пропорционални Предпазни клапани Предпазни клапани Кондензни гърнета Биметални Хигиенна арматура Спирателна арматура Бътерфлай клапи Съединителна арматура Холендри Клампови съединения Специална арматура Филтри Обратни клапани Наблюдателни стъкла Връзки за тръбопроводи Електроника и Електротехника Защитна и комутационна апаратура Aвтоматични предпазители Aвтомати Kонтактори Дефектно-токови защити Mоторни и термични защити Релета Пакетни прекъсвачи Бутони, ключове и сигнални лампи Клеми и съединители Редови клеми Индустриални куплунзи Контролери PLC контролери Захранвания за DIN – шина Захранващи блокове Честотни управления Mонофазни Tрифазни Soft starters Кабели Контролни Cилови Kабели за данни Tемпературно устойчиви Гумирани Cпирални кабели Проводници Кабелни аксесоари Щуцери Накрайници Защитни тръби Кабелни канали и DIN шини Кабелни връзки и маркировки Кабеловодещи вериги Кабеловодещи вериги Датчици и устройства Mагнитни Индуктивни Kапацитивни Oптични и маркерни Броячи Бариери Температурни контролери Таймери SSR Релета Aксесоари Инкрементални енкодери и линии Линейни измервателни датчици Инкрементални енкодери Контролери на позиция Линейни инкрементални датчици Дисплеи Тъч-панели/ Дисплеи Табла и кутии Hеръждаеми Прахобоядисани Пластмасови